نقش زن در ارتقاء معنوی جامعه

نقش زن در ارتقاء معنوی جامعه

 زنان و بانوان از ارکان اساسی جوامع بشری اند و عالی ترین نقش سازنده را با عناوین همسر و مادر در دوایر زیستی انسانی دارا می باشند و بدین خاطر است که اگر بانوان در جامعه ای سالم و با کمال و عفت پیشه باشند و از انحرافات بنیان برانداز بدور باشند ،‌آن جامعه در کمال سلامت اخلاقی و سعادت انسانی خواهد بود . بنابراین بی جهت نیست که دین جاودانی اسلام که دربردارنده تمامی نیازهای بشر مترقی تا پایان قرون تکاملی انسان است اهمیت زیادی به این قشر بزرگ و مهم جامعه داده است.

در این نوشتار سعی بر این است تا با بیان مقدماتی از دیدگاه نسبت به زن و جایگاه مادی و معنوی او در جوامع بشری از دیروز تا امروز به نقش و جایگاه زن در عرصه فعالیتهای معنوی و تأثیر آن بر نسل آینده بپردازیم .

امروزه تبلیغات وسیع فرهنگی فاسد غرب علیه اسلام ناب محمدی(ص) و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سبب گردیده تا جوانان با اشکال مختلف تهاجم فرهنگی بیگانگان مواجه شوند که از جمله آنها می توان به مواد مخدر، قرصهای روان گردان ، فیلم ها و cd های مبتذل و پخش برنامه های متعدد تلویزیونی از طریق ماهواره ، سایتهای اینترنتی با مضامین خلاف عفت عمومی و استفاده جوانان از لباسهای محرک و بدن نما و نا متعارف در جامعه ایران اشاره کرد که برخی در اثر جهل و نادانی و آشنا نبودن با فرهنگ غنی اسلامی ایرانی و تعداد نادری در اثر عناد با اسلام و به جهت به فساد کشاندن جوانان ایران زمین و جلوگیری از پیشرفت و تعالی آنان دست به استفاده و ترویج و گسترش اینگونه حربه های فرهنگی در جامعه می زنند.

در میان این هجمه های فرهنگی از زنان به عنوان ملعبه ای برای دستیابی به مقاصد شوم خود بهره های فراوانی برده اند و آنان را در جهت رسیدن به خواسته های خود استثمار قرارداده و به نوعی از آنان استفاده ابزاری نموده اند . بانوان باید با آگاهی بیشتر با این گونه بهره کشی های فرهنگی مبارزه نمایند.

حال با توجه به آنچه راجع به موقعیت زن امروز گفته شد بهتر است برای روشن تر شدن مطلب نگاهی به زندگی زنان قبل از اسلام و در سایر جوامع و ادیان که برخی از این جوامع امروز خود را مظهر تمدن و حقوق بشر می دانند بیندازیم و ببینیم که آیا واقعاً به زعم آنان اسلام زن را محصور و محدود کرده است ؟  یا اینکه شخصیت انسانی و اجتماعی زن را در جایگاه واقعی خود قرارداده است ؟

مظلومیت زنان در جهان قبل از اسلام به دو دوره می توان تقسیم کرد :

1.       دوره وحشیگری : که در این دوران با زن در منتهای خشونت رفتار می شد و شأن انسانی وی را زیر پا می گذاشتند .

2.    دروه تمدنهای یونان، مصر، روم و ایران : که در این دوران در اثر ادیان توحیدی برای زن جایگاه انسانی قائل بودند اما حقوق اجتماعی برای وی قائل نبودند و او را از هر حیث تابع مرد می دانستند .

 

جایگاه اجتماعی زن در اروپا

زن در یونان جز کالاهای تجارتی در بازارها خرید و فروش می شد و بعد از وفات شوه حق زندگی نداشت . در خانواده های رم قبل از میلاد ، دختران و زنان برای همیشه در آن وقت کنیز و بدبخت بودند و مانند اشیا و حیوانات مورد خرید و فروش واقع می گشتند و نه ارث می بردند و نه می توانستند مالک چیزی بشوند.

زن در استرالیا و اقیانوسیه

در جزیره تاسمانی مادرانی که باید از نکته نظر احساسات مادری و غرایز فطری برای بچه های خود پناهگاه باشند ، به خاطر فقر و تنگدستی و از ترس گرسنگی به دستور پدر سنگدل ، دختران خود را اعدام می کردند و برای ارضای غریزه مادری به تربیت بچه سگ و گربه می پرداختند .

در استرالیا نیز به خرید و فروش گله و گوسفندان بیشتر اهمیت داده می شد تا به خرید و فروش بردگان زن و دختر ؛ زیرا می‌گفتند گوسفندان داری پشم و شیر هستند که از آن می توان پوشاک و خوراک تهیه نمود ولی از دختر کاری ساخته نیست. همچنین در این کشور زنان به مثابه حیوانات اهلی بودند و در مسافرتها باید حمل تمام اثاثیه خانه و بچه توسط زنان و روی کول آنان انجام می گرفت و در مواقع قحطی و گرسنگی زنان را می کشتند و گوشت آنها را می خوردند و چه بسا از اوقات که زنان مریض می شدند و شوهران آنها را خفه می کردند تا این که در مرگ آنها تسریع شود.

زن در آفریقا و آسیا

در آفریقا ، اهمیت زن و دختر از یک تخم مرغ هم کمتر بود؛ چرا که اگر سبد تخم مرغ از دست دختر یا زن آفریقایی می افتاد و تخم مرغهای آن می شکست ،‌ او را به اعدام محکوم و می کشتند .

گاهی در مجالس میهمانی از گوشت دختران استفاده می کردند و گوشت آنها را کباب نموده و نزد میهمان به عنوان تعارف می‌آوردند.

قبایل وحشی هندوستان دختران خود را می کشتند و مهارجه های آنها چنین معتقد بودند که داشتن دختر آنهم بدون شوهر مایه ننگ است و شوهر دادن آنها نیز عار و ننگ دیگر ؛ پس چه بهتر که این ننگ از میان برداشته شود .

در عربستان نیز همانطور که می دانید دختران را زنده به گور می کردند و اعراب گاهی زن میت را جزو اموال و دارایی او به حساب می آوردند، و به صورت سهم الارث او را تصاحب می کردند .

زن در ایران

 دختری را که به سن 15 سالگی می رسید باید شوهر می دانند و این کار باید حتماً با رضایت پدر و یا سرپرست خانواده انجام می شد و این درحالی بود که سن ازدواج پسران 20 سالگی بود.و دختری که ازدواج می کرد از پدر خود ارث نمی‌برد.

در ژاپن نیز مرد در داخل خانواده قدرت وسیعی داشت و می توانست فرزندان خود را بر اثر برخی جرائم منجمله بی عفتی به قتل برساند و یا آنها را به بردگی و روسپی گری بفروشد .در چین نیز مشابه چنین شرایطی بر خانواده ها حاکم بود با این تفاوت که در آنجا اگر در مواقع سختی زندگی دختری به خانواده اضافه می شد نوزاد بی گناه را به دور می انداختند تا در سرمای شب بمیرد و یا خوراک گرازها شود.

درتمدن بین النهرین و بابل نیز بنا به نوشته هردوت ، هر سال دوشیزگانی را که به سن زناشویی رسیده بودند به عنوان کالا با بهای متفاوت در معرض فروش می گذاشتند.

زن در ادیان مختلف

در دین تحریف شده یهود تولد دختر ننگ آور بود و هر زنی که دختر می آورد از15 تا 70 روز نجس محسوب می شد. همچنین در مجامع عیسوی ایتالیا و اسپانیا پس از بحث زیاد معتقد شدند که در میان زنان دنیا فقط حضرت مریم (س) انسان بوده و دارای روح جاوید ؛ ولی بقیه زنان دارای صفت انسانی نبوده و برزخ مابین انسان و حیوان محسوب می گردند.

در برابر تمام این بی عدالتی ها و تبعیض ها و ظلم ها ، این اسلام بود که به زن شخصیت و مقام داد . در قرآن مجید خلقت زن و مرد در یک ردیف قرار داده شده و زن را یکی از ارکان مهم جوامع انسانی به حساب آورده است و برای نحوه سلوک و رفتار وی در جامعه آثار سرنوشت سازی برشمرده است .

خلاصه مطلب اینکه زن در نزد اقوام و ادیان و ملل سابق هیچ ارزش و اعتباری نداشته و بدترین ظلم ها و جنایات را نسبت به وی روا می داشته اند . اما ببینیم در جامعه امروز آیا این مسئله حل شده و یا شکل آن تغییر یافته است ؟

در جهان امروز و در غرب که خود را پایه گذار حقوق بشر و تساوی حقوق زن و مرد در جامعه می داند نیز ظلم به زنان کمتر از گذشته نیست و تنها تفاوت در این است که با نام تساوی حقوق زنان تحت تسلط خود درآورده اند و با عنوان تساوی حقوق به مقاصد خود می رسند که نمونه آن را در استفاده از زنان در مشاغل سخت و با حداقل دستمزد، استفاده از آنها در کاباره ها ، دانسینگ ها ، فیلم های مستهجن ، تبلیغات محصولات و بر روی جلد مجلات و ... برای دستیابی ارباب زر و زور به سود های کلان و هنگفت می توانیم مشاهده نمائیم.

قوانین اسلامی و تعالی جایگاه زن

اسلام وظیفه مهمی را بردوش زنان نهاده که با پوشش و عفت کامل خود، از راههای انحراف و فساد جلوگیری کنند و برای ترقی و کمال خود و جامعه سعی و تلاش نمایند .

اسلام آموختن علم و دانش و نیل به مدارج عالیه اجتماعی و علمی و فرهنگی و سیاسی را بر زنان مجاز دانسته است و پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) با یک جمله زیبا و رسا ، خط بطلانی بر تمامی طرز تفکرهای جاهلی کشیده و فرموده است :

«طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه» یعنی کسب علم و دانش بر همه مسلمانان (چه مرد و چه زن) واجب است.

و نیز همان حضرت دست دختر خود را نه فقط به جهت عواطف پدری بلکه به عنوان ارج نهادن به مقام ارزشمند زن می‌بوسیدو راه و رسم برخورد با زنان را به همگان می آموخت .

 

احترام و ارزش زن در جامعه تا حدی است که به فرموده رهبر فقید انقلاب «از دامان زن، مرد به معراج می رود.»یعنی زنانی با عنوان مادر هستند که می توانند افرادی چون خمینی ، مطهری ، رجائی ، بهشتی، صیاد شیرازی،کشوری ، شیرودی و امثالهم را پرورش دهند که سرنوشت تاریخ به دست آنها تغییر کند . و اینگونه مادران به واقع مصداق حدیث شریف منقول از حضرت رسول اکرم (ص) است که : «بهشت زیر پای مادران است .»؛ در مقابل مادرانی هم بوده اند که انسانهای فاسد و خونریز و سفاکی به جامعه تحویل داده اند .

همانطور که مطلع هستید خانواده کوچکترین رکن سازنده اجتماع است و اگر خانواده سالم باشد مسلماً جامعه نیز رو به صلاح و ترقی می رود . از این رو است که اسلام برای کار زن در منزل ارج و منزلت فراوان قائل شده است و این بدین خاطر است که اگر کانون گرم خانواده توسط مادر و زن به محیطی آرام و با محبت و دور از اضطراب و دلهره تبدیل شود زمینه را برای رشد و تربیت جسمی ، تربیتی ، فکری و معنوی کودکان که آینده سازان مملکت هستند فراهم می سازد و همانا کودکانی که در چنین خانواده هایی پرورش یافته اند از آرامش روحی برخوردار بوده و در تعامل با سایرین دچار برخورد های زننده و زشت و به دور از اخلاق و تربیت اسلامی نمی‌شوند و انسانهایی که آینده را خواهند ساخت افرادی با تعادل روانی در برخورد های اجتماعی می‌باشند.

یکی از صفات زنان شایسته مسلمان عفت و پاکدامنی است که این خود عامل مهمی در عدم ایجاد برخی اختلافات زناشویی در زندگی مشترک می باشد .در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است :

«زن صالح از طلا و نقره باارزش تر است

این حدیث شریف ارزش زن در امور معنوی را به طور اجمال بیان می دارد . زیرا اگر در راه تربیت فرزند و امور دیگری که برعهده اوست قدمهای مثبتی بردارد می تواند انسانهای بزرگی را پرورش دهد که سبب دگرگونی عالم را فراهم آورند .

 پیشاپیش میلاد بهانه هستی بانوی دوعالم فاطمه زهرا سلام الله علیها مبارک

به امید آنکه رهروان حق باشیم

منابع:

آنچه یک زن باید بداند ،نوشته اسدا... محمدی نیا

بانوان نمونه ، نوشته سید مهدی شمس الدین

سازمان تبلیغات اسلامی

/ 1 نظر / 25 بازدید