روزهای غم

سلام دوستان عزیز

ماه عاشقان فراسیده و چشم های غبار گرفته ما دوباره بارانی می شوند.

آری به راستی تنها راه بهشتی شدن حسینی شدن  است. با حسین که باشی بهشتی هم می شوی. در این ماه راه هموارتر است برای زهرایی شدن.  تا شاید در طول سال نیز زهرایی بمانیم و از یاد نبریم غم های دل امام زمانمان که همواره برای مصیبت های جدشان گریناند و به یاد روزی هستند که پرچم قیام را در دست عباس علیه سلام بدهند. بییایید در این ماه با ترک گناه از غم های امام زمان بکاهیم ات دیگر با دیدن اعمال دلشان در این ماه غم غمگین تر نشود.

امیدوارم در عزاداریهایتان به یاد ما هم باشید.و همه به یاد هم باشند.

لطفا با نظرات زیبایتان ما را در ادامه راه یاری کنید.

ان شائ الله از این به بعد بیشتر مطلب خواهم گذاشت.

/ 0 نظر / 11 بازدید