آجرک الله ای دختر خورشید و ماه

 

قطره فطره اشک های ناقابل و آلوده ام را نثار یک لحظه از رنج زینب در آن شب بی ستاره می کنم، شاید روزی سیلی شود و تاریکی های قلبم را بشوید. یا زینب کبری (س) غریب.
 
15228-58224.jpg
/ 0 نظر / 51 بازدید